Kurseni deri ne 15% te kostos se energjise me LLumar

Kursime te jashtezakonshme. Kthim i shpejte i parave. Investim i mencur.

Mjedis pune efektiv dhe produktiv me filma per xhama

A eshte Ndertesa juaj Eficente ndaj Energjise?

Filmi LLumar per Kursimin e Energjise mund te rrise performancen e pothuajse cdo sistemi xhamash, duke ulur shume konsumin e energjise dhe kerkesen maksimale per energji. Audite/kontrollues profesioniste te energjise perllogarisin se ndertesat e veshura me filma per ruajtjen e energjise perfitojne kursime vjetore deri ne 15% me permiresimin e eficenses nga HVAC, uljen e karbonit ne atmosfere dhe nje kthim te investimit ne me pak se tre vjet.

Nje e treta e ngarkeses se ftohjes se nderteses eshte prej nxehtesise qe perftohet nga dielli nepermjet dritareve dhe rreth 75% e xhamave ne dritaret ekzistuese nuk jane eficente ndaj energjise. LLumar ofron nje proces eksluziv Auditimi te Energjise qe perdor analizen gjeresisht te perdorur DOE-2 analytics per te treguar si LLumar mund te permiresoje eficensen dhe te ofroje kursime te medha dhe kthim te menjehershem te investimit. Dhe procesi i Auditimit te Energjise nga LLumar eshte i vetmi mjet ne industri qe eshte verifikuar ne menyre te pamvarur prej kompanive me te medha te sherbimet e energjise.

Kursimi i energjise, rritja e komfortit, mbrojtja anti-grafiti, permiresimi i konditave te punes, dekorimi dhe ndryshimi i pamjesse ndertesave, ndalimi i thyerjes se xhamave, LLumar siguron nje zgjedhje efektive per te gjitha keto raste

Benefite te tjera nga Filmat per Xham

Instalimi & Garancia

Instalimi dhe Garancia

Ngjyrimi i xhamave me LLumar instalohet profesionalisht prej teknikeve te trajnuar dhe te gjithe produktet mbeshteten prejgarancise se prodhuesit.

Lexoni me shume
Raste Studimesh dhe Referenca