Film xhami per sigurine

Parandalo xhamin te ciflezohet drejt jush ne rast te nje aksidenti, sulmi te dhunshem ose nje eksplozion.

Mbrojtje me film xhami LLumar kunder thyerjes se xhamit

Kercenimet ne ndertesen tuaj vijne ne te gjitha format, nga katastrofat natyrale ne situatat e emergjences, vjedhja evandalizmi.

Filmi LLumar i sigurise mund te luaje nje rol kyc ne vijen e pare te mbrojtjes-duke siguruar nje barriere qemund te ndihmoje ne mbajtjen e xhamit ne nje vend gjate impaktit. Ndihmon te kontrolloje dhe ule problemet e sigurise dhe kosto te demtimit shoqeruar me xhamin e thyer.

Kur nje xham dritare i pambrojtur thyhet, mund te fluturojne grimca xhami te rrezikshme, te cilat mund te shkaktojne demtime serioze dhe lene banuesit e nderteses si dhe asetet te eksplozuara ndaj elementeve.

Me filmin LLumar te sigurise, xhami i dritares mbahet ne menyre te sigurt ne nje vend edhe kur forca sillet kunder tij. Gjate impaktit, filmi ndihmon te ndaloje copat e xhamit te fluturojne, duke ofruar mbrojtje ndaj njerezve qe ndodhen brenda. Duke forcuar xhamat e nderteses tuaj me film sigurie, cdo perpjekje per thyerjen e xhamit vonohet jashtezakonisht, e cila mund te ndaloje ose te ule nje kercenim sigurie.

Filmat LLumar te sigurise mund te perdoren duke ju pershtatur Direktives se Keshillit 89/654/EEC te 30 Nentor 1989 lidhur me minimumin e sigurise dhe kerkesave te shendetit per vendin e punes si dhe seksioneve perkatese te standarteve Globale te Ushqimit “BRC Global Food standard”.

Nese deshironi te zgjidhni ceshtje si permiresimi i komfortit te banuesit, uljen e kostove te energjise, rritjen e privatesise,mbrojtjen ndaj grafiti apo sigurimin e mbrojtjes kunder thyerjes se xhamave, LLumar ju siguron nje zgjidhje te sigurt.

Benefite te arritshme me filmat per xham

Instalimi & Garancia

Instalimi dhe Garancia

Ngjyrimi i xhamave me LLumar instalohet profesionalisht prej teknikeve te trajnuar dhe te gjithe produktet mbeshteten prejgarancise se prodhuesit.

Lexoni me shume
Raste Studimesh dhe Referenca