Ul vezullimin e drites, dhe nxehtesise per nje mjedis me te kendshem pune.

Rrisni komfortin dhe produkshmerine me ndihme te filmave LLumar.

Mjedis pune efektiv dhe produktiv me filma per xhama

Aplikimi i filmit per xham ofron nje opsion me kosto efektive qe mund te rrise komfortin edhe te punonjesit apo personat qejetojne. Nje studim i fundit raporton se 80% e punonjesve ne zyre kane problem perqendrimi nese temperatura eshte me e larte senormalja. Dhe rreth 2/3 shprehen qe permbushja e detyrave tipike kerkon 25% kohe me shume per t’i realizuar.

Ne vijim te uljes se nxehtesise ne ndertesen tuaj, xhamat e trajtuar me film per xham LLumar per mbrojtje nga dielli, lejojne driten natyrale te hyje pa vezullimin verbues. Duke lejuar perdet dhe grilat e ngritura, ulet nevoja per dritat dhe neonet mbi koke, si rrjedhim, ulen me tej kostot, dhe banuesit mbajne lidhjen e kerkuar me mjedisin jashte.

Kur krahasohen kostot, eshte e rendesishme te kujtohet se filmi i teknologjise se fundit per mbrojtje nga dielli ka nje vlere shume te ulet krahasuar me kostone zevendesimit te xhamit/dritares dhe ul punen e kondicionereve

Gjithashtu terheq banuesit e nivelit te larte te cilet shpesh kerkojne nje mjedis te qendrueshem pune, “me permiresime mbi mjedisin” dhe qe siguron kursim te energjise.

Kursimi i energjise, rritja e komfortit, mbrojtja anti-grafiti, permiresimi i konditave te punes, dekorimi dhe ndryshimi i pamjesse ndertesave, ndalimi i thyerjes se xhamave, LLumar siguron nje zgjedhje efektive per te gjitha keto raste

Benefite te arritshme me filmat per xham

Instalimi & Garancia

Instalimi dhe Garancia

Ngjyrimi i xhamave me LLumar instalohet profesionalisht prej teknikeve te trajnuar dhe te gjithe produktet mbeshteten prejgarancise se prodhuesit.

Lexoni me shume
Raste Studimesh dhe Referenca